ZWIĄZEK ZAWODOWY TECHNIKÓW FARMACEUTYCZNYCH RP
 

 
 

 
 

   home      Inne      ANKIETA - NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
 
 
 
 
 

 
 
hasło: badanie2014
 
***************************************************************************
 
 
 
 
 
Warszawa, 8 listopada 2014 r.

                                                            

Szanowni Państwo,

Zakład Promocji Zdrowia i Szkolenia Podyplomowego, w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny w Warszawie, realizuje projekt badawczy dotyczący samoleczenia. Projekt koncentruje się na korzyściach i zagrożeniach oraz potrzebach związanych ze stosowaniem leków OTC i parafarmaceutyków dostępnych do zakupu bez recepty. Badanie pozwoli na rozpoznanie zjawiska zarówno
z perspektywy pacjentów (konsumentów), jak i farmaceutów (profesjonalistów).

W ramach realizacji jednej z części projektu tj. badania ankietowego skierowanego
do magistrów farmacji oraz techników farmaceutycznych pracujących w aptekach ogólnodostępnych, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety, której celem jest zapoznanie się z Państwa wiedzą i opiniami na temat produktów dostępnych do zakupu bez przepisu lekarza (bez recepty) oraz pracą
w aptece w tym obszarze.

Jednocześnie informujemy, że badanie jest anonimowe i niekomercyjne, jego wyniki posłużą wyłącznie do celów naukowo-badawczych.

Z poważaniem,

          Maria Piotrowicz

Pracownia Promocji Zdrowia

Zakład Promocji Zdrowia i Szkolenia Podyplomowego

Tel. (22) 54 21 363

Fax (22) 54 21 375

 -------------------------------------------------------

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -

Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH)

ul. Chocimska 24

00-791 Warszawa
 
 
**************************************************************************
 
załączniki w plikach pdf :
 
 
 
 

 
 
 
 
5 grudnia 2016 r. ZZTF RP podpisał oficjalne dokumenty
zawiązujące współpracę
z Porozumieniem Zawodów Medycznych