ZWIĄZEK ZAWODOWY TECHNIKÓW FARMACEUTYCZNYCH RP
 

 
 

 
 

   home      KONKURS WIEDZY FARMACEUTYCZNEJ WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO      III Wojewódzki Konkurs Wiedzy Farmaceutycznej Łuków 2015

 

III WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY FARMACEUTYCZNEJ


 
Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Łukowie, we współpracy ze Związkiem Zawodowym Techników Farmaceutycznych RP, zorganizowało w dniach 20 i 21 maja br. III Wojewódzki Konkurs Wiedzy Farmaceutycznej pod Honorowym Patronatem Pana Sławomira Sosnowskiego – Marszałka Województwa Lubelskiego.

Do konkursu zgłosiło się 7 szkół policealnych województwa lubelskiego kształcących w zawodzie technik farmaceutyczny. Konkurs trwał dwa dni i składał się z dwóch etapów. Pierwszego dnia odbył się etap teoretyczny, drugiego natomiast praktyczny, który polegał na wypełnieniu protokołów oraz wykonaniu leku recepturowego zgodnie z załączoną do pracy konkursowej receptą.

I miejsce w konkursie zajęli gospodarze z Medycznego Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Łukowie,
II miejsce Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisławy Leszczyńskiej w Zamościu,
III miejsce Medyczne Studium Zawodowym im. Władysławy Szoc w Chełmie.

Klasyfikacja indywidualna uczniów po podsumowaniu punktów ze wszystkich części konkursu:
I miejsce – Wioleta Daniluk – Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Łukowie,
II miejsce – Marta Pazura – Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Łukowie,
III miejsce – Jagoda Przytuła – Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisławy Leszczyńskiej w Zamościu.

Wszystkim laureatom i uczestnikom konkursu wręczono nagrody ufundowane przez Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Wójta Gminy Łuków.

Osoby i instytucje, które wsparły organizację konkursu:
- Dominik Żyro – Prezes Związku Zawodowego Techników Farmaceutycznych RP,
- dr Regina Kasperek – Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
- Zbigniew Biaduń – Forum Wzajemnego Wsparcia – „Rak Nie Wyrok”,
- Artur Mydlak – Łukowski Ośrodek Kultury,
- Grzegorz Uss – Nadleśnictwo Łuków,
- Tomasz Madoń – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Łukowie,
- Zakłady Mięsne Łmeat-Łuków S.A.,
- Telewizja Master TV,
- Telewizja Magnes.

tekst: Anna Wiąckiewicz

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Media o Konferencji i Konkursie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 grudnia 2016 r. ZZTF RP podpisał oficjalne dokumenty
zawiązujące współpracę
z Porozumieniem Zawodów Medycznych