ZWIĄZEK ZAWODOWY TECHNIKÓW FARMACEUTYCZNYCH RP
 

 
 

 
 

   home      KONKURS WIEDZY FARMACEUTYCZNEJ WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO      IV Wojewódzki Konkurs Wiedzy Farmaceutycznej Łuków 2016

 

 
21 kwietnia 2016 roku w Medycznym Studium Zawodowym im. Janusza Korczaka w Łukowie odbyła się czwarta edycja Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Farmaceutycznej, nad którym Honorowy Patronat objął Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski. W konkursie wystartowali słuchacze szkół policealnych:
- Medycznego Studium Zawodowego im. W.Szoc w Chełmie,
- Medycznego Studium Zawodowego im. S.Wołynki w Janowie Lubelskim,
- Medycznego Studium Zawodowego im. prof. S.Liebharta w Lublinie,
- Medycznego Studium Zawodowego im. J.Korczaka w Łukowie, 
- Medycznego Studium Zawodowego im. PCK w Puławach.
 
Konkurs składał się z dwóch części. Pierwsza z nich - teoretyczna - obejmowała 40 pytań testowych z zakresu podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny. Etap praktyczny polegał na wypełnieniu protokołów oraz wykonaniu leku recepturowego zgodnie z załączoną do pracy konkursowej receptą. Tematem przewodnim konkursu była płynna postać leku recepturowego. W tej części uczestnicy byli oceniani zgodnie z kryteriami Karty Obserwacji Wykonania Leku.

Po podsumowaniu punktów z obu etapów konkursu komisja konkursowa wyłoniła listę laureatów indywidualnych. I miejsce zajęła Edyta Araźna z Medycznego Studium Zawodowego w Puławach, na II miejscu uplasowała się Aleksandra Beczek z Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie, a na najniższym stopniu podium - III miejscu stanęła Małgorzata Kowalczyk reprezentującaMedyczne Studium Zawodowe w Lublinie.
W klasyfikacji szkół uwzględniono sumę punktów uzyskanych przez obu uczniów z poszczególnych szkół zwyciężyło Medyczne Studium Zawodowe w Lublinie przez drużynami z Łukowa i Puław. Wszystkim laureatom i uczestnikom konkursu wręczono nagrody ufundowane przez Marszałka Województwa Lubelskiego, a szkoły otrzymały puchary za zajęcie czołowych miejsc.

W przerwie między etapem teoretycznym i praktycznym dr n.farm. Regina Kasperek omówiła trudności i niezgodności recepturowe w przygotowaniu emulsji oraz zawiesiny do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Wykład ten kierowany był do uczniów i nauczycieli kierunku technik farmaceutyczny szkół medycznych województwa lubelskiego.

Ponadto uczestnicy konkursu mogli skorzystać z wykładów wygłoszonych na konferencji zorganizowanej tego dna w Medycznym Studium Zawodowym im. Janusza Korczaka w Łukowie pod hasłem „Poukładaj sobie raka – suplementy diety jako eliksir zdrowia”, podczas której poruszane były zagadnienia dotyczące prawidłowego odżywiania się oraz suplementacji w chorobie nowotworowej.
 
 
Współorganizatorem wydarzenia oraz autorem testu do części praktycznej i zadania konkursowego był Prezes Związku Zawodowego Techników Farmaceutycznych RP Dominik Żyro - Ekspert Zewnętrzny. Funkcję Eksperta Merytorycznego przyjęła na siebie dr n. farm. Regina Kasperek, adiunkt Katedry Farmacji Stosowanej Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
 

tekst: na podstawie lublin24.pl;
foto: M.Przeździak, M.Mandryk, A.Zaniewicz, A.Żółkiewska-Hryniuk, J.Michalska, D.Żyro
video: magnes.tv
 
 
 
Związek Zawodowy Techników Farmaceutycznych Rzeczypospolitej Polskiej składa serdeczne podziękowania Dyrekcji Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie Pani mgr Annie Sołtyszewskiej, Kierownictwu Kształcenia Praktycznego Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie Pani mgr Małgorzacie Przeździak, Nauczycielom Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie Pani mgr Barbarze Frankowskiej, Pani mgr Genowefie Kołodziejczyk, Pani mgr Jolancie Michalskiej, Pani mgr Monice Celińskiej, Pani mgr Agnieszce Zaniewicz za wielki wkład w organizację i przeprowadzenie konkursu oraz konferencji.
 
Podziękowania składamy także Kierownictwu, Nauczycielom i Pracownikom Internatu oraz Pracownikom Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie za ciepłą atmosferę, miłe przyjęcie i uśmiech na każdym kroku.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 grudnia 2016 r. ZZTF RP podpisał oficjalne dokumenty
zawiązujące współpracę
z Porozumieniem Zawodów Medycznych