ZWIĄZEK ZAWODOWY TECHNIKÓW FARMACEUTYCZNYCH RP
 

 
 

 
 

 
IV Ogólnopolski Zjazd
Izby Gospodarczej Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek
z udziałem
Związku Zawodowego Techników Farmaceutycznych RP
 Stawiszcze k/Sieradza 25-26 września 2010 r.
 
 
 
 
5 grudnia 2016 r. ZZTF RP podpisał oficjalne dokumenty
zawiązujące współpracę
z Porozumieniem Zawodów Medycznych
 
Osobami reprezentującymi ZZTF RP jest:
 
Pani Renata Rolińska
Pełnomocnik Zarządu ds. techników aptek szpitalnych
(kontakt 604 045 144)