ZWIĄZEK ZAWODOWY TECHNIKÓW FARMACEUTYCZNYCH RP
 

 
 

 
 Najczęściej zadawane pytania
 


W tym roku skończyłam szkołę. Znalazłam aptekę, w której pracodawca zgodził się abym odrobiła staż. Zaproponował mi zatrudnienie na umowę - zlecenie za 900 zł. Koleżanka twierdzi, że nie powinnam godzić się na tak niską pensję za tak odpowiedzialną pracę. Wspominała też, że praca powinna być w oparciu o umowę o pracę. Proszę o wyjaśnienie moich wątpliwości

Tak, zgodnie z prawem umowa o odbycie dwuletniej praktyki zawodowej jest możliwa jedynie w oparciu o umowę pracę. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia powinno się negocjować jak najlepsze warunki płacowe.

Czy staż po ukończeniu studium  mogę odbywać w aptece szpitalnej, czy tylko otwartej z recepturą ? 

Praktykę odbywa się w aptece zapewniającej świadczenie usług farmaceutycznych w pełnym zakresie - apteka szpitalna lub apteka ogólnodostępna z recepturą. Nie ma obecnie konieczności odbywania części zajęć praktycznych w aptece otwartej, jeśli staż odbywany jest w aptece szpitalnej.
 
 Czy odbywając staż w aptece otwartej muszę część praktyki odrobić w aptece szpitalnej?
 
 Jeżeli praktyka odbywana jest w aptece ogólnodostępnej, czynności, o których mowa w  załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego, praktykant - w ramach przeznaczonego na nie czasu - wykonuje w aptece szpitalnej przez okres 2 miesięcy.

Kto jest odpowiedzialny za popełnione błędy przez technika farmaceutycznego na stażu?

Opiekunem stażu technika farmaceutycznego jest kierownik apteki lub inny farmaceuta wskazany przez kierownika. Ponieważ czynności fachowe w okresie stażu nadzoruje opiekun, odpowiada on pośrednio za popełnione przez technika błędy.

Kierownik w mojej aptece bardzo stanowczo zabrania nam techniczkom wydawania leków psychotropowych, czy słusznie?

Nie, niesłusznie. Zgodnie z uprawnieniami zawodowymi, technik farmaceutyczny ma prawo wydawać wszystkie leki z wyłączeniem preparatów zawierających w swoim składzie substancje bardzo silnie działające, odurzające oraz psychotropowe grup P-I i P-II. Preparaty  grup P-III, P-IV  oraz inne leki psychotropowe, technik farmaceutyczny wydaje zgodnie ze swoimi uprawnieniami.
 
Ile mam lat na odrobienie stażu?
 
Obecne przepisy nie regulują tej kwestii. Od momentu ukończenia szkoły staż można odrobić w dowolnym czasie. 
 
Przerwałam staż po 5 miesiącach. Czy muszę zaczynać go od nowa?

Jeżeli technik farmaceutyczny posiada udokumentowany 5-cio miesięczny staż, może kontynuować praktykę z zaliczeniem tego okresu, o ile praca odbywała się na podstawie umowy z pracodawcą.

Ukończyłem szkołę w 2002 roku.Nie mam odpracowanego stażu w aptece. Czy w związku z tym utraciłem swoje uprawnienia zawodowe?

Nie. Można rozpocząć odbywanie stażu w dowolnym momencie od ukończenia szkoły.

Czy to prawda, że Ministerstwo Zdrowia nie jest przychylne utworzeniu licencjatu i zlikwidowania możliwości kształcenia w naszym zawodzie osób bez matury w szkołach zaocznych?

Niestety tak. Ciągle trwają dyskusje na ten temat. Związek Zawodowy Techników Farmaceutycznych RP prowadzi rozmowy w tym zakresie. Zawód medyczny nie jest odpowiedni dla osób bez minimum edukacyjnego.

Czy technik farmaceutyczny to zawód obecny tylko w naszym kraju?

Nie. Posiadamy wielu kolegów w innych krajach Unii Europejskiej, a także w państwach pozaeuropejskich. Technicy pracują w Norwegii, Danii,Niemczech, Holandii, Wielkiej Brytanii, USA.

Od 4 lat pracuję w aptece szpitalnej, czy będę mogła zostać kierownikiem punktu aptecznego?     

Niestety nie. Zgodnie z Ustawą Prawo Farmaceutyczne kierownikiem punktu aptecznego może być technik farmaceutyczny posiadający minimum 3-letni staż w aptekach ogólnodostępnych.

Mam 52 lata, od 31 lat pracuję w aptece otwartej w małej miejscowości pod Krakowem. Czy jeśli wejdzie licencjat stracę swoje uprawnienia zawodowe, jeśli nie pójdę na studia? Czy wprowadzenie licencjatu w jakikolwiek sposób może mi  zaszkodzić?

Wprowadzenie licencjatu nie odbierze obecnym technikom  farmaceutycznym możliwości wykonywania swojej pracy. Licencjat ma zastąpić obecne szkoły policealne i  być systemem kształcenia przyszłych techników farmaceutycznych. Obecnie pracujący koledzy, pragnący pogłębić swoją wiedzę mogliby także uzupełnić swoje wykształcenie do poziomu  licencjatu, ale nie byłoby to obowiązkowe.

8 lat temu przerwałam pracę w aptece jako technik  farmaceutyczny ponieważ wróciłam do zawodu wykładowcy akademickiego. Obawiam się, że mój dyplom stracił ważność. Czy będę musiała zdać jakieś egzaminy aby znów wykonywać zawód technika?

Chociaż 8 lat to długi czas, o ile został odpracowany staż zawodowy, można bez żadnych dodatkowych egzaminów powrócić do zawodu technika farmaceutycznego.

Kierownik mojej apteki jest przemiłą kobietą. Mam bardzo dobrą pensję (2700 zł na rękę)  i świetne warunki pracy. Niestety od kilku lat powtarza, że nie będzie więcej zatrudniać techników, ponieważ ograniczenia odnośnie naszych uprawnień zawodowych,  (zakaz wydawania niektórych leków oraz wykonywania preparatów recepturowych mających w składzie te substancje, zostawania samemu na dyżurach itd.) powodują, że zatrudnienie nas staje się nie opłacalne. Po co ma nas  zatrudniać, skoro może dawać pracę swojemu środowisku zawodowemu jakim są magistrowie farmacji. Moje pytanie jest takie. Jak podnieść, atrakcyjność,prestiż i rangę naszego zawodu byśmy nie stawali się tanią siłą roboczą. Czy nasz Związek ma jakiś plan?

Atrakcyjność, prestiż i rangę zawodu można podnieść dzięki wprowadzeniu licencjatu, o który walczy ZZTF RP. Uprawnienia  techników  farmaceutycznych, posiadających wówczas wykształcenie wyższe zostałyby poszerzone do pełnych czynności fachowych z wyłączeniem możliwości  kierowania apteką.

Słyszałam,że otworzono licencjat dla techników farmaceutycznych, czy to prawda?

Nie, nie jest to prawda. Obecnie trwają rozmowy i ZZTF RP stara się o utworzenie licencjatu.

Czy staż technika farmaceutycznego trwa 12, czy 24 miesiące?

Obecnie staż trwa 24 miesiące.

 
 
 
5 grudnia 2016 r. ZZTF RP podpisał oficjalne dokumenty
zawiązujące współpracę
z Porozumieniem Zawodów Medycznych