ZWIĄZEK ZAWODOWY TECHNIKÓW FARMACEUTYCZNYCH RP
 
 
 
 
 


 
 

 


APTUK jest organizacją skupiającą techników farmaceutycznych w Wielkiej Brytanii

 
W ostatnim czasie napisaliśmy list do Association of Pharmacy Technicians UK w celu nawiązania kontaktu i wymiany doświadczeń zawodowych
 
 
Zapraszamy na stronę tej organizacji :
 
 
 
 
 
 
 
 
5 grudnia 2016 r. ZZTF RP podpisał oficjalne dokumenty
zawiązujące współpracę
z Porozumieniem Zawodów Medycznych
 
Osobami reprezentującymi ZZTF RP są:
 
Pani Dorota Wosztyl
Członek Zarządu Głównego ZZTF RP
(kontakt 502922369)
 
Pani Renata Rolińska
Pełnomocnik Zarządu ds. techników aptek szpitalnych
(kontakt 604 045 144)