ZWIĄZEK ZAWODOWY TECHNIKÓW FARMACEUTYCZNYCH RP
 

 
 

 
 


APTUK jest organizacją skupiającą techników farmaceutycznych w Wielkiej Brytanii

 
W ostatnim czasie napisaliśmy list do Association of Pharmacy Technicians UK w celu nawiązania kontaktu i wymiany doświadczeń zawodowych
 
 
Zapraszamy na stronę tej organizacji :
 
 
 
 
 
 
 
 
5 grudnia 2016 r. ZZTF RP podpisał oficjalne dokumenty
zawiązujące współpracę
z Porozumieniem Zawodów Medycznych