ZWIĄZEK ZAWODOWY TECHNIKÓW FARMACEUTYCZNYCH RP
 

 
 

 
 

 
 
 
5 grudnia 2016 r. ZZTF RP podpisał oficjalne dokumenty
zawiązujące współpracę
z Porozumieniem Zawodów Medycznych