ZWIĄZEK ZAWODOWY TECHNIKÓW FARMACEUTYCZNYCH RP
 
 


 
 
w imieniu Europejskiego Centrum Biznesu oraz Związku Zawodowego Techników Farmaceutycznych RP mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić
do udziału w charakterze Uczestnika w jesiennej edycji OGÓLNOPOLSKIEGO KONGRESU FARMACEUTYCZNEGO POLFARM, który odbędzie
się  27 WRZEŚNIA 2018 R. w Warszawie w Hotelu Marriott. 
 
Temat najbliższej edycji Kongresu brzmi:

„Rok 2019 w branży farmaceutycznej – nowe wyzwania, szanse i zagrożenia"
 
 
 

 

Szanowni Państwo !

Na stronie Ministerstwa Zdrowia
ukazał się komunikat dotyczący nowej listy produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w punktach aptecznych. 
10 września 2010 roku
 
 
10 września 2010 roku
 
 
 03 sierpnia 2010 roku
 
 
18 maja 2010 roku
 
Uwagi do komunikatu Ministra Zdrowia dotyczącego projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych cd.
 
06 maja 2010 roku
 

29 kwietnia 2010 roku
 
 
17 marca 2010 roku

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych.

31 marca 2010 roku
 
Stanowisko ZZTF RP w sprawie wykazu produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego i punktach aptecznych

 
 
 
 
5 grudnia 2016 r. ZZTF RP podpisał oficjalne dokumenty
zawiązujące współpracę
z Porozumieniem Zawodów Medycznych
 
Osobami reprezentującymi ZZTF RP jest:
 
Pani Renata Rolińska
Pełnomocnik Zarządu ds. techników aptek szpitalnych
(kontakt 604 045 144)