ZWIĄZEK ZAWODOWY TECHNIKÓW FARMACEUTYCZNYCH RP
 

 
 

 
 


 
 Dzięki Państwa składkom możemy zaistnieć i brać udział w spotkaniach z przedstawicielami władz państwowych, jak również uczestniczyć w konsultacjach społecznych dotyczących tworzonego w Polsce prawa, regulującego istotne kwestie dla naszego zawodu.
Składki umożliwiają nam także korespondowanie z urzędami, opłacanie ekspertyz prawnych, opłacanie  jak również administrowanie stroną internetową, na której zamieszczamy ważne dla techników farmaceutycznych informacje. Sami pracujemy całkowicie nieodpłatnie, poświęcając swój czas i energię na realizowanie powyższych celów. 
 

 
 
Składki członkowskie wynoszą:

30,00 zł  (półroczna)

50,00 zł  (roczna)
 

 
 
 
NUMER KONTA
ZWIĄZKU ZAWODOWEGO TECHNIKÓW FARMACEUTYCZNYCH RP 
 
Bank PEKAO S.A. V Oddział w Łodzi
 

39 1240 1545 1111 0010 3287 8126 
 
 
 
5 grudnia 2016 r. ZZTF RP podpisał oficjalne dokumenty
zawiązujące współpracę
z Porozumieniem Zawodów Medycznych