ZWIĄZEK ZAWODOWY TECHNIKÓW FARMACEUTYCZNYCH RP
 

 
 

 
 

 
 
Spotkania odbyły się w lutym i marcu 2012 r. w Katowicach, Radomiu, Kielcach, Łodzi, Krakowie, Rzeszowie, Wrocławiu, Legnicy, Opolu, Częstochowie


 
 
 
 
5 grudnia 2016 r. ZZTF RP podpisał oficjalne dokumenty
zawiązujące współpracę
z Porozumieniem Zawodów Medycznych
 
Osobami reprezentującymi ZZTF RP jest:
 
Pani Renata Rolińska
Pełnomocnik Zarządu ds. techników aptek szpitalnych
(kontakt 604 045 144)