ZWIĄZEK ZAWODOWY TECHNIKÓW FARMACEUTYCZNYCH RP
 
 
 
 
WYBORY 2010 r.
 
 
 OGŁOSZENIE
 
 
W dniu 11 kwietnia 2010 r. w Łodzi odbyły się wybory uzupełniające Zarządu Głównego ZZTF RP
 
W głosowaniu tajnym powołano na stanowiska następujące osoby:


 
Prezes Zarządu Głównego : Dominik Karol Żyro
Wiceprezes Zarządu Głównego : Jadwiga Cackowska - Lisik
Wiceprezes Zarządu Głównego : Aneta Klimczak
Członek Zarządu Głównego : Dorota Barbara Wosztyl
Członek Zarządu Głównego :  Agata Maria Link
Członek Zarządu Głównego : Longina Durys


 


Z poważaniem,
Prezes Zarządu Głównego
ZZTF RP

Dominik Żyro
 

 


 
 
 
5 grudnia 2016 r. ZZTF RP podpisał oficjalne dokumenty
zawiązujące współpracę
z Porozumieniem Zawodów Medycznych
 
Osobami reprezentującymi ZZTF RP jest:
 
Pani Renata Rolińska
Pełnomocnik Zarządu ds. techników aptek szpitalnych
(kontakt 604 045 144)