ZWIĄZEK ZAWODOWY TECHNIKÓW FARMACEUTYCZNYCH RP

 
 
  Dlaczego warto wspierać  nasze działania? 

      Związek Zawodowy Techników Farmaceutycznych RP jest jedyną w Polsce organizacją  zrzeszającą wyłącznie grupę zawodową techników farmaceutycznych. Środowisko  aptekarskie jest zjednoczone w izbie, która ma wpływ na tworzone w Polsce prawo, dotyczące również techników farmaceutycznych. Wobec braku możliwości utworzenia samorządu zawodowego powstał Związek, który daje nam możliwość zjednoczenia w jednej silnej organizacji, stojącej na straży interesów naszego zawodu. Służymy pomocą technikom zatrudnionym w aptekach ogólnodostępnych, szpitalnych, punktach aptecznych i przemyśle farmaceutycznym. Walczymy o korzystne regulacje prawne, między innymi: skrócenie stażu do 12 miesięcy, szkolenia ciągłe oraz dokształcanie zawodowe techników farmaceutycznych. Zabiegamy o poprawę 2-letniego systemu kształcenia techników i postulujemy utworzenie studiów licencjackich dla techników farmaceutycznych. Dzięki naszym staraniom w istotny sposób poszerzono wykaz produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w punktach aptecznych.  

       Tylko silna organizacja jest w stanie skutecznie dbać o interesy techników farmaceutycznych. Reprezentatywność jak i możliwość efektywnego działania, daje Państwa poparcie, wyrażone w obecności w Związku. 

Jeżeli zależy Ci na wzmocnieniu pozycji naszego zawodu dołącz do nas. 

 KLIKNIJ TUTAJ, ABY WYPEŁNIĆ DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ

  
 
 
 
Hostowane na o12.pl